Ikazia jaarverslag 2018

Ikazia
2018
in beeld

Ikazia
2018
in beeld

SCROLL VERDER

Kerst in ons huis

Een liefdevolle Kerstdocumentaire over Ikazia

SCROLL VERDER

Een liefdevolle documentaire over Ikazia

Hoe ziet Kerst in een ziekenhuis er eigenlijk uit? Dat was te zien in onze Kerstdocumentaire 'Bijzondere dagen in Nederland'. BNN Vara koos ons ziekenhuis uit vele andere om een kerstfilm over te maken. Hartverwarmend werd in beeld gebracht hoe Ikazia haar patiënten een mooie kerst bezorgt.

Geen acteurs, maar met echte mensen en het echte leven. De documentaire werd op Eerste Kerstdag uitgezonden op NPO1 en genoot veel media-aandacht. Daarnaast ontvingen we ontzettend veel complimenten. We kijken hier als ziekenhuis dan ook met ontzettend veel trots op terug!  

Kijk de documentaire Bijzondere Dagen In Nederland hier (gratis) terug:

“Diepe buiging en respect voor jullie! Wat een super spirit en liefde voor de patiënten’’

Inspirerende
samen
werkingen

Mr. R.P.D. Kievit, Arts | Algemeen Directeur

SCROLL VERDER

Innoveren en consolideren

Nieuwe initiatieven die in een behoefte voorzien, een boeiende samenwerking met diverse partners en de vertrouwde zorg van topkwaliteit, maakten 2018 tot een mooi jaar in de geschiedenis van het Ikazia Ziekenhuis. Onderlinge verbondenheid en oprechte interesse vormden ook dit jaar terecht twee van onze belangrijke kernwaarden.

Gewend aan HIX

Nadat HIX op 6 oktober 2017 live gegaan was, hebben we in 2018 een vol kalenderjaar met dit nieuwe systeem kunnen werken. Het was een overgang die tijd, aandacht en energie vergde en als organisatie hebben we daar flink de schouders onder gezet. Terwijl het stof langzaam neerdaalde en verbeterpunten werden opgepakt, kregen we steeds meer grip op het nieuwe systeem. Hierbij hebben we een flinke slag gemaakt, een prestatie waar we tevreden met elkaar op mogen terugkijken.

De eerste paal

Memorabel is ook de eerste paal van de nieuwbouw die onder grote belangstelling in mei 2018 de grond werd ingedraaid. Een mooi moment: tien medewerkers en specialisten gaven gezamenlijk het formele startsein voor de nieuwbouw. Dat gebeurde enigszins later dan gepland. Als gevolg van asbest- en grondwaterproblematiek had onze nieuwbouw de nodige vertraging opgelopen. De bouw is voortvarend opgepakt, de oplevering staat vooralsnog gepland in oktober 2019.

Buitenpolikliniek Slikkerveer

De toenemende behoefte aan goede tweedelijnszorg dichterbij huis is een landelijke tendens die tevens in onze regio merkbaar is. Om aan die vraag te kunnen voldoen, opende het Ikazia Ziekenhuis samen met het Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia de nieuwe buitenpolikliniek Slikkerveer. De officiële opening vond plaats op 6 oktober 2018, vrijwel direct bleek dat dit initiatief in een behoefte voorziet.

Kaakchirurgie in het Havenziekenhuis

Enthousiasme was er eveneens voor ons initiatief om de kaakchirurgie in het Rotterdamse Havenziekenhuis een doorstart te geven. Ook hier blijkt de behoefte aan ‘zorg dichtbij’ aanzienlijk: gelet de vraag bleek het invullen van een tweede behandelkamer noodzakelijk.

Ikazia Brainpark

De wachtlijsten voor ingrepen op de OK nemen toe, ook in ons ziekenhuis. Op zoek naar een passende oplossing raakten wij in gesprek met Equipe Zorgbedrijven Rotterdam, een zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken die in Brainpark Rotterdam haar OK-complex wilde uitbreiden. Voor ons ziekenhuis bleek dit een uitstekende kans om de druk op onze huidige OK-capaciteit te verminderen en tegelijkertijd meer aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Voorbereidingen en afspraken werden gemaakt om vanaf april 2019 in dit OK-complex te opereren. In Ikazia Brainpark gaan onze specialisten gedurende twee dagen per week in twee OK’s ingrepen verrichten - dit betreft vooral de minder zware operaties.

Voor bestendiging en uitbouw van de anderhalve lijnszorg in ons adherentiegebied konden we in 2018 wederom rekenen op de welwillendheid van huisartsen en medisch specialisten. Het aantal specialismen is uitgebreid. Ook hiervoor geldt: alle lof voor de inspirerende samenwerking.

Ontwikkelingen

In financieel opzicht hadden we niet te klagen: 2018 was een goed jaar. Vraagtekens waren er voornamelijk bij verontrustende landelijke ontwikkelingen, zoals enerzijds de groeiende arbeidsmarktproblematiek en anderzijds de toenemende zorgzwaarte bij patiënten en aanzienlijker complexiteit van de ziektebeelden – met in ons ziekenhuis in 2018 zelfs een lichte stijging van de gemiddelde verpleegduur als gevolg.

Dat alles heeft natuurlijk de nodige gevolgen voor de werkdruk. Hoe het Ikazia-team desondanks de specifiek ‘Ikaziaanse’ zorg blijft verlenen, werd prachtig getoond in de NPO-documentaire ‘Bijzondere dagen rond Kerst’. In deze documentaire werd de kracht van het Ikazia Ziekenhuis weer eens duidelijk: samen zijn we in staat om hoogwaardige kwaliteit van zorg te leveren. Daar blíjven we ons voor inzetten, voor elke patiënt die deze zorg zo hard nodig heeft.

‘Samen zijn we in staat om hoogwaardige kwaliteit van zorg te leveren’

‘De behoefte aan goede tweedelijnszorg dichterbij huis neemt toe’

SEH: Level II
status

Dit betekent dat patiënten met
zwaardere of complexe verwondingen nu ook in Ikazia
kunnen worden behandeld. Een prachtig compliment voor onze zorgverleners en een veilig idee voor iedereen in de regio.

SCROLL VERDER

Mensen maken
hier het verschil

Ikazia op de arbeidsmarkt in de zorg.

SCROLL VERDER

Binnen beginnen, is buiten winnen

Nieuw personeel werven én bestaand personeel behouden: er ligt een grote uitdaging voor de zorgsector in ons land. Mariska Larssen, hoofd P&O in het Ikazia Ziekenhuis, vertelt hoe Ikazia deze uitdaging in 2018 oppakte. “Ons werkgeversmerk is slechts één van de middelen die we de komende jaren gaan benutten.”

“Het Ikazia Ziekenhuis is niet het enige ziekenhuis in onze regio dat met arbeidsmarktuitdagingen te maken heeft, ook de andere ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met lastig invulbare vacatures, onderbezetting en medewerkers die uitstromen als ZZP’er,” vertelt Mariska.

“Zo’n omvangrijke uitdaging kun je natuurlijk het beste samen aanpakken. Daarom hebben de hoofden P&O van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Rijnmond het onderwerp op de strategische agenda gezet. Ikazia richtte bovendien eind 2018 intern een Taskforce op, met afgevaardigden uit de zorg, medisch ondersteunende dienst en stafafdelingen.”

Pluspunten van Ikazia

Om de uitdaging in het Ikazia Ziekenhuis duidelijk in beeld te brengen, voerden we een afstudeeronderzoek uit naar de aantrekkelijkheid van werken in Ikazia. Mariska: “Ons ziekenhuis biedt medewerkers een groot aantal voordelen, denk aan een interessante werkomgeving, korte lijnen dankzij kleinschaligheid, oprechte collegialiteit en patiëntvriendelijkheid, ruimte om kennis en vaardigheden te kunnen ontwikkelen en/of toepassen én de normen en waarden vanuit onze christelijke identiteit.

De aanbevelingen in het onderzoek waren duidelijk: blijf aandacht besteden aan de factoren die Ikazia aantrekkelijk maken, werf gericht, draag je pluspunten beter op social media uit, krijg meer inzicht in opleidingswensen, maak het management beter zichtbaar op de werkvloer en wijs ambassadeurs aan. Hiermee zijn we in 2018 aan de slag gegaan. Dat leverde mooie resultaten op.”

Gerichter werven

“Zo stelden we de vacatureteksten gedifferentieerder op, waarmee we doelgroepen specifieker aanspreken. Ook intensiever, via social media. De instroom- en opleidingscapaciteit is verhoogd en we schaften ‘Good Habitz’ aan: een inspirerend online opleidingsplatform. We trainden leidinggevenden verder in de dialoog over inzetbaarheid en startten een meerjarig MD-traject. Daarnaast begon een pilot voor de inrichting van Peer Support.

Om beter te horen wat er op de werkvloer speelt - en om met medewerkers van gedachten te wisselen over wat van belang is voor behoud van ons personeel -, ging onze directeur Patiëntenzorg Karl Foets samen met P&O, langs de verschillende zorgafdelingen. Binnen beginnen is buiten winnen.”

Duurzame inzetbaarheid

“Onze loopbaandesk bij P&O organiseerde in 2018 weer de ‘Sterk in je werk’-week, om  meer aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Tevens zetten we een generatiebeleid in gang om de duurzame inzetbaarheid van (oudere) medewerkers stimuleren. Zij kunnen zo op gezonde wijze hun pensioengerechtigde leeftijd behalen. Zo faciliteren we ook de in- en doorstroom van (nieuwe) medewerkers.”

Werkgeversmerk

“Hoe kunnen we ons onderscheidende vermogen nóg beter benutten? Daartoe ontwikkelden we een prachtig werkgeversmerk: ‘In Ikazia zijn we er trots op dat we ons met hoofd, hart en handen inzetten voor de patiënt en elkaar; professioneel, onderling verbonden, betrouwbaar en met oprechte interesse in de patiënt en in jou als collega’. Dit werkgeversmerk gaan we de komende jaren volop inzetten.”

Insta Take Over

Ook de afdeling Communicatie denkt mee over de wervingsvraag in ons ziekenhuis. Zo introduceerde Iman Fawzi, Coördinator Online Communicatie, de Insta take over. “We wilden potentiële nieuwe collega’s graag enthousiasmeren voor Ikazia als en potentiële werkgever”, vertelt Iman.

“Vorig jaar juli startten we daarom een Instagram Pilot waarbij we maandelijks het Ikazia Instagram account voor een week over laten nemen door een medewerker. Met vlogjes en foto’s geeft de collega een kijkje achter de schermen op zijn/haar afdeling en geeft zo een beeld over werken bij Ikazia”. De pilot blijkt een groot succes, zowel in huis als extern. “Het aantal volgers is enorm gestegen. In de weken van een Insta takeover bereiken we heel veel extra mensen en interactie: onze volgers kunnen vragen stellen aan de collega’s die de Insta takeover verzorgen. Ook wordt regelmatig gevraagd naar openstaande vacatures.” Bij extern overleg wordt vaak gesproken over het Instagram account van Ikazia. “We zijn erg trots en blij dat de Insta takeovers zo’n succes zijn. Alle lof voor de collega’s die de leuke en inspirerende kijkjes achter de schermen op hun afdelingen gaven!”

Ikaza ziekenhuis Instagram

Polikliniek Slikkerveer

In 2018 opende het Ikazia Ziekenhuis, in samenwerking met het MSBI, een polikliniek
aan de Prinses Margrietstraat in Ridderkerk Slikkerveer. De inwoners krijgen hier
dichtbij huis de patiëntgerichte zorg die Ikazia zo kenmerkt.

SCROLL VERDER

Bouwen aan
de toekomst

Eerste paal een mijlpaal. Nu weer verder bouwen!

SCROLL VERDER

Ikazia weet van bouwen

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding werd in 2018 in rap tempo een acht verdiepingen tellend nieuw gebouw gerealiseerd. Daarmee kreeg het Ikazia Ziekenhuis er 7500 m2 vloeroppervlak bij. En dat is nog maar één van de grote projecten waarmee het stafbureau Bouwzaken en Projecten van Ikazia in 2018 te maken kreeg. "We zeggen niet zo snel ‘waar zijn we aan begonnen".

“Deze nieuwbouw/renovatie van Ikazia kan kort en krachtig worden samengevat als een langdurig en complex proces,” zegt Matthijs de Vroed, hoofd stafbureau Bouwzaken en Projecten van het Ikazia Ziekenhuis. “De eerste ideeën en concepten voor dit project startten in 2010, in januari 2016 vond de aanbesteding plaats en een half jaar daarna startte de feitelijke bouw. We hebben dus een flinke aanloopperiode gehad, maar die was zeker nuttig. Dit project brengt namelijk een ingewikkelde fasering met zich mee. Afdelingen moeten verhuizen of worden gerenoveerd, dat is een aardige puzzel die een ongekende voorbereiding vergt. Tegelijkertijd moet er zorg verleend blijven worden zonder dat mensen teveel last van de bouwperikelen hebben. Alles bij elkaar een pittige, maar vooral boeiende uitdaging. De laatste oplevering staat gepland voor medio 2020, we zijn aardig op dreef.”

Markant hoogtepunt

Begin 2018 stond de bouw in het teken van de ruwbouw, daarbij ontstond onverwachts vertraging. “Door onvoorziene problemen met het aanwezige grondwater duurde de funderingsfase langer dan gepland. Ook kregen we te maken met asbestproblematiek. Hierdoor werd de eerste paal pas in mei 2018 in de grond gedraaid, later dan gepland. Maar daarna kon het gebouw relatief snel worden neergezet, elke drie weken werd er een nieuwe verdieping geplaatst. Deze snelheid was vooral mogelijk dankzij onze keuze voor een prefab gemaakte gevel, bestaande uit betonelementen, isolatiemateriaal en kozijnen plus vensters. De montage van die prefab delen vond ik, naast de eerste paal, een markant hoogtepunt in 2018. Je zíet het gebouw groeien, het volume ervan wordt dan pas echt zichtbaar: acht verdiepingen, 7500 m2 nieuw vloeroppervlak, dat krijgen we erbij! Mooi om te beseffen. Dat is toch waarvoor we met elkaar al zo veel jaren bezig zijn.”

Afbouw

De afbouw in het gebouw startte in oktober 2018. Vanaf de begane grond werden - bouwlaag voor bouwlaag - wanden, luchtkanalen en installaties geplaatst. Tegelijkertijd werden met de gebruikers de eerste overleggen gevoerd over de feitelijke verhuizingen, die na de geplande oplevering in oktober 2019 gaan plaatsvinden. Nadat de nieuwbouw is ingericht, volgt er nog een renovatiefase van de ‘verlaten’ afdelingen. Ook daarvoor zijn de plannen natuurlijk zorgvuldig uitgewerkt. “Ikazia weet wat bouwen is, met grote projecten hebben we inmiddels veel ervaring. We zeggen niet zo snel ‘waar zijn we aan begonnen’.”

Nog drie andere projecten

“Parallel aan de nieuwbouw hebben we in 2018 nog drie andere projecten opgepakt, redelijk onzichtbaar maar wel cruciaal. We zijn gestart met de grootschalige vervanging van de regeltechniek in het ziekenhuis, een project dat in totaal tien jaar gaat duren. Daarnaast is de hoofdverdeling van de centrale verwarming van het totale gebouw tijdens de zomer van 2018 vervangen. Bovendien vond groot gevelonderhoud plaats. Zo blijven we continu werken aan een veilige, prettige en moderne omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het feit dat we hiermee het zorgproces een waardevolle ondersteuning kunnen bieden, geeft mijn werk een bijzondere meerwaarde.”

'Ikazia weet van bouwen'

Ikazia blij met
donaties nieuwbouw

Fondsenwerving voor twee unieke projecten in de nieuwbouw van Ikazia: een
‘Healing Environment Concept’ voor zowel de nieuwe Kinderafdeling als het
nieuwe Multidisciplinair Oncologisch Centrum.

SCROLL VERDER

Ikazia blij met donaties nieuwbouw

De Vriendenstichting van Ikazia ondersteunt al jaren diverse mooie projecten die bijdragen aan de welzijnsbeleving van patiënten en bezoekers in het Ikazia ZiekenhuisIn 2017 zijn we gestart met de fondsenwerving voor twee unieke projecten in de nieuwbouw van Ikazia: een ‘Healing Environment Concept’ voor zowel de nieuwe Kinderafdeling als het nieuwe Multidisciplinaire Oncologische Centrum. 

Een Healing Environment is een zorgomgeving met positieve afleidingen die bijdraagt aan rust, herstel en welbevinden. Om dit concept te kunnen realiseren hebben we gebouwd aan een netwerk van (potentiële) nieuwe donateurs. In 2018 hebben we een groot deel van de target toegezegd gekregen en ontvangen.

“Wij waren direct gecharmeerd van de aankleding van de nieuwe kinderafdeling in het Ikazia Ziekenhuis,” zegt Anna Sophia Slingerland van de Rotterdamse multinational Alphatron, één van de Vrienden van ons ziekenhuis.

Ik werkte eind jaren ’70 bij een kantoor in verzamelgebouw Zuid,” vertelt Dick Slingerland, eigenaar van Alphatron. “De bewoonsters van de verpleegsterflat van het Ikazia Ziekenhuis waren onze buren. Sinds die tijd staat het ziekenhuis in mijn geheugen gegrift!”. Dick startte een eenmanszaak die uitgroeide tot een Rotterdamse multinational die elektronica ontwikkelt, produceert en verhandelt via gespecialiseerde divisies..

Direct enthousiast

“Eén van onze divisies is Alphatron Medical, leverancier van onder andere verrijdbare computers - die ook in het Ikazia Ziekenhuis wordt gebruikt,” vult dochter Anna Sophie Slingerland aan. “In 2018 raakten we in gesprek met de fondsenwerver van het ziekenhuis. Hij vertelde over de inrichting van de nieuwe kinderafdeling. Toen we het voorstel daarvan zagen, waren we direct enthousiast. De aankleding van deze afdeling spreekt echt tot de verbeelding, je kunt je voorstellen dat kinderen dit mooi vinden.

Sponsoren op drie manieren

“We besloten om op drie manieren te sponsoren. Om te beginnen krijgt de verrijdbare computer op de kinderafdeling een meer kindvriendelijke uitstraling. Deze wordt voorzien van eenzelfde tekening als de tekening die centraal staat in de aankleding van de afdeling. Als holding sponsoren wij bovendien de tekening van Rotterdam Airport op de afdeling. Die tekening is niet zo maar gekozen: onze Medical Divisie is gevestigd op Rotterdam Airport. En dan is er nog de AlphaSwim, een jaarlijkse openwaterzwemwedstrijd in Rotterdam-Overschie waaraan wij sinds een aantal jaren onze naam verbonden hebben. In 2019 zullen wij de opbrengst per zwemmende deelnemer aan Ikazia doneren.”

Sympathie in Rotterdam

Onnodig om te zeggen dat het Ikazia Ziekenhuis blij en dankbaar is voor deze sponsoring. Het enthousiasme is wederzijds: “De sponsoring in o baseren we  op vier pijlers: educatie, sport, cultuur en gezondheidszorg. Belangrijk is dat een goed doel onze sympathie kan wegdragen. Een organisatie moet bovendien ook iets met Rotterdam te maken hebben. Het Ikazia Ziekenhuis voldoet aan deze voorwaarden. Voor mijn vader is dit ziekenhuis bovendien dus al jaren een begrip. We zijn ervan overtuigd dat onze sponsoring heel goed terechtkomt.”

‘De aankleding van de nieuwe kinderafdeling spreekt echt tot de verbeelding’

‘Ikazia is voor ons al jaren een begrip’

2018 in getallen.

18.861 verpleegdagen dagbehandeling

346 bedden

80.619 klinische
verpleegdagen

85.239 eerste polibezoeken

24.733 SEH bezoeken

17.190 klinische opnames

3056 geboortes

148 medisch specialisten

1751 medewerkers

1258 x verpleegkundig, verzorgend
en sociaal
pedagogisch personeel

 Rapportcijfer patiënten 
Poliklinieken: 8,2

Colofon

Colofon

SCROLL VERDER

Dit jaarverslag als online magazine is een speciale uitgave van het Ikazia Ziekenhuis voor patiënten, relaties, medewerkers en andere belanghebbenden in en van Ikazia. Speciale dank gaat uit naar alle betrokken collega’s die hebben meegewerkt aan dit magazine.

Redactie:

Afdeling Marketing, Communicatie en Klantrelaties van Ikazia.

Concept, vormgeving en realisatie:

Kindvall, Rotterdam

Film en fotografie:

Oscar Seykens
Twan de Veer

Teksten:

Sacha Eikenboom
Kindvall, Rotterdam
Marly Oosterwijk
Marita Schutrup